10 giới của Sa di và Sa di ni – TT. Thích Bửu Chánh

Pháp thoại do TT. Thích Bửu Chánh giảng trong khóa tu Xuất gia gieo duyên lần thứ nhất tại chùa Giác Ngộ, ngày 06-08-2016

LEAVE A REPLY