Ba Pháp ấn – phần 6/6

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Hải Ấn, ngày 30/09/2009

LEAVE A REPLY