BẢN CHẤT CỦA THỨC A LẠI DA 19/01/2015

Bản chất của thức A Lại Da – TT. Thích Nhật Từ -www.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 19/1/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng MP3 tại đây
http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-01-2015/khoi-tin-luan-07-ban-chat-cua-thuc-a-lai-da.html

LEAVE A REPLY