Bát Đại Nhân Giác 03: Từ bỏ thói đời – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 20/06/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5457,Bat-dai-Nhan-Giac-03-Tu-bo-thoi-doi.tsph

LEAVE A REPLY