Bát đại nhân giác 07: Sống đời thanh cao – TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 18-07-2010

LEAVE A REPLY