Bồ Tát Di Lặc , Thường Và Vô Thường, Người Chỉ Đường -TT. Thích Nhật Từ – wWw.ChuaGiacNgo.com

Bồ Tát Di Lặc , Thường Và Vô Thường, Người Chỉ Đường -TT. Thích Nhật Từ – wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Châu Long – Vĩnh Tràng – Bửu Lâm, trong chuyến hành hương mồng 2 Tết Ất Mùi (20/02/2015)
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://www.chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-02-2015/bo-tat-di-lac-thuong-va-vo-thuong-nguoi-chi-duong.html

LEAVE A REPLY