Cất Bước Trên Con Đường Thong Dong – TT. Thích Nhật Từ – wWw.ChuaGiacNgo.com

Cất Bước Trên Con Đường Thong Dong – TT. Thích Nhật Từ – wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ, ngày 04/01/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://www.chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-01-2015/cat-buoc-tren-con-duong-thong-dong.html

LEAVE A REPLY