CHÂN DUNG PHẬT TỬ – TT.THÍCH NHẬT TỪ

TT.Thích Nhật Từ . Giảng tại : chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc châu, Ngày 17-05-2006.
—————————————————————————————
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại:
http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-5-nam-2006/chan-dung-phat-tu-17-05-2006.html
—————————————————————————————
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

LEAVE A REPLY