Chia sẻ lời Phật dạy đến mọi người (06/12/2015) | Thích Nhật Từ

***Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 06/12/2015
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: https://goo.gl/k032DP
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: https://goo.gl/w8gHm9
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: https://goo.gl/kD8KiM
Youtube Phật Học Phổ Cập: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Học Phổ Cập: https://goo.gl/TXO1eY

LEAVE A REPLY