Chữ Hòa Trong Đạo Phật – Phần 1/2 – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com

Chữ Hòa Trong Đạo Phật – Phần 1/2. Thầy Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Phổ Hòa, San Jose, ngày 15-06-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1924,Chu-Hoa-trong-dao-Phat-A.tsph

LEAVE A REPLY