Con đi trường học, Mẹ đi trường đời (4/9/2006) – TT.Thích Nhật Từ

Trình bày: Thích Nhật Từ
Album: Pháp thoại tháng 9 năm 2006
Giới thiệu: Thích Nhật Từ, Thích Bửu Chánh, Thích Thanh Chương, Thích Lệ Thọ, Thích Minh Nhẫn
Nhân tổng khai giảng năm học 2006
Giảng tại chùa Phật Quang, Kiên Giang,
Ngày 4-9-06
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại:
http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-9-nam-2006/con-di-truong-hoc-me-di-truong-doi-a-04-09-2006-thich-nhat-tu.html
——————————————————————————–
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

LEAVE A REPLY