Cư Trần Phú 04: Mục đích học Phật – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Kim Sơn, ngày 20/12/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5296,Cu-Tran-Phu-04-Muc-dich-hoc-Phat.tsph

LEAVE A REPLY