CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA – TT. THÍCH NHẬT TỪ

Giảng tại chùa Tượng Sơn – Hà Tĩnh, ngày 01-05-2017
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

LEAVE A REPLY