Đã đến lúc ngồi lại với nhau chưa? Thích Minh Niệm

Pháp thoại do Thầy Thích Minh Niệm giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 30-09-2016

LEAVE A REPLY