Đại lễ Phật Đản của Liên Hiệp Quốc PL. 2550 – DL. 2007 – Thích Nhật Từ

Video về đại lễ Phật Đản của Liên Hiệp Quốc PL. 2550 tại Bangkok, Thái Lan, từ ngày 25-30/05/2007

LEAVE A REPLY