Đại lễ Vu lan báo hiếu 2016 – chùa Giác Ngộ

Cảm tưởng của Phật tử được trích từ đại lễ Vu lan báo hiếu 2016 tại chùa Giác Ngộ, ngày 16-08-2016 ( nhằm ngày 14-07-Bính Thân )

LEAVE A REPLY