Đài Truyền hình Việt Nam VTV phỏng vấn TT. Thích Nhật Từ về hiến xác, hiến tạng và mô cho khoa học

TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam về hiến xác, hiến tạng và mô cho khoa học tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-10-2016

LEAVE A REPLY