Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 08: Quan điểm của đức Phật về dân chủ, nhân quyền và bình đẳng

Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 08: Quan điểm của đức Phật về dân chủ, nhân quyền và bình đẳng-TT. Thích Nhật Từ – wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 16/01/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:

LEAVE A REPLY