Đảnh Lễ Mười Phương – Tuyển tập Nhạc Lễ Phật Giáo

Đảnh Lễ Mười Phương – Võ Tá Hân sáng tác với các giọng ca
Bảo Yến, Bích Hồng, Trung Hậu,Ngọc Quỳnh, Quốc Dũng và Kim Tuấn
gồm các ca khúc:
Niệm Hương
Cúng Hương Tán Phật
Kỳ Nguyện
Quán Tưởng
Ðảnh Lễ
Sám Hối Phát Nguyện
Niệm Phật
A Di Ðà Phật
Thích Ca Mâu Ni Phật
Di Lặc Phật
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Quan Thế Âm Bồ Tát
Phổ Hiền Bồ Tát
Ðại Thế Chí Bồ Tát
Hội Thượng Phật Bồ Tát
Sám Thập Phương
Chú Vãng Sanh
Tự Quy & Hồi Hướng
Niệm Án Ma Ni Bát Di Hồng

LEAVE A REPLY