Đạo hạnh của người xuất gia – TT. Thích Minh Thành

Pháp thoại do TT. Thích Minh Thành giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 2 tại chùa Giác Ngộ, ngày 04-05-2017
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

LEAVE A REPLY