Đạo Phật Ngày Nay – Phần 2/2 – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com

Đạo Phật Ngày Nay – Phần 2/2. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Hoa Nghiêm – Hoa Kỳ, ngày 10/08/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://www.tusachphathoc.com/media/#Play,4012,dao-Phat-Ngay-Nay-Phan-1-2.tsph

LEAVE A REPLY