Đâu là sự giải thoát đích thực – Sư Minh Niệm

Pháp thoại do Sư Minh Niệm giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-12-2016

LEAVE A REPLY