Điều phước lành 5-6: Hành Xử Và Quan Hệ – Thích Nhật Từ – Phần 2/2

Điều phước lành 5-6: Hành Xử Và Quan Hệ – Phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Trí Bảo, Chicago, ngày 26-7-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1230,Hanh-xu-va-quan-he-B-dieu-phuoc-lanh-5-6.tsph

LEAVE A REPLY