Đừng để bị ghét bỏ – TT. Thích Nhật Từ – wWw.ChuaGiacNgo.com

Đừng để bị ghét bỏ – TT. Thích Nhật Từ – wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ, ngày 23/10/2014

Nghe bài giả mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/play-dung-de-bi-ghet-bo/

LEAVE A REPLY