Giữ Tết ta và đừng tự ti – TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng cho người khiếm thị tại chùa Giác Ngộ, ngày 21-01-2017

LEAVE A REPLY