Giữ Tết ta – Ý nghĩa con gà và chủ nghĩa dân túy – TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong đêm giao thừa Xuân Đinh Dậu tại chùa Giác Ngộ, ngày 27-01-2017

LEAVE A REPLY