Gương hiếu của Phật – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com

Gương hiếu của Phật. Thầy Nhật Từ giảng tại Đạo Tràng phật tử Diệu Tâm, ngày 09/08/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1601,Guong-hieu-cua-Phat.tsph

LEAVE A REPLY