Gương sáng 02: ĐĐ. Thích Đạt Ma Phổ Giác – 31-07-2016

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật lần 2 tại chùa Giác Ngộ, ngày 31-07-2016 với chủ đề: Gương sáng 02, khách mời: ĐĐ. Thích Đạt Ma Phổ Giác

LEAVE A REPLY