Gương Sáng Kỳ 13 – Cư sĩ Trần Đình Sơn

Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần 13 ngày 04-06-2017 tại chùa Giác Ngộ, chương trình Gương Sáng với khách mời: Cư sĩ Trần Đình Sơn-
Phó Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN.
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

LEAVE A REPLY