Hạnh Phúc Khi Còn Mẹ Cha- Phầ̀n 4/7

Thầy Thích Nhật Từ giảng nhân Lễ Vu Lan Chùa Pháp Vân, ngày 03/09/2009. Nghe audio tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5190,Hanh-Phuc-Khi-Con-Me-Cha.tsph

LEAVE A REPLY