Hạnh Phúc Trong Già Và Chết – Phần 2/2 – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com

Hạnh Phúc Trong Già Và Chết – Phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phước Hậu, 1575 W Oklahoma Ave, Milwaukee, WI 53215, Wisconsin, ngày 12-07-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2150,Hanh-phuc-trong-gia-va-chet-B.tsph

LEAVE A REPLY