Hãy tự thắp đuốc mà đi (24/10/2007) – TT. Thích Nhật Từ

Giảng ngày 24-10-2007 nhân Kỷ niệm lần thứ 9 ngày viên tịch HT. Thích Tịnh Huệ, chùa Phong Hòa, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Nghe mp3 tại: http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-10-nam-2007/hay-tu-thap-duoc-ma-di-24-10-2007-thich-nhat-tu.html

LEAVE A REPLY