Hóa giải nghiệp chướng (04/01/2014) – Thích Nhật Từ

Facebook: https://www.facebook.com/ThichNhatTu?fref=ts
Giảng tại nhà hàng chay Mandala, Quận 1, ngày 04/01/2014
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-hoa-giai-nghiep-chuong-04012013—thich-nhat-tu/ – wWw.TuSachPhatHoc.Com

LEAVE A REPLY