Hoa Nở Vườn Tâm – Thích Nhật Từ – Phần 1/2

Hoa Nở Vườn Tâm – Phần 1/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Vĩnh Nghiêm – Australia, ngày 24/6/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,886,Hoa-no-vuon-tam-I.tsph

LEAVE A REPLY