Hoa Nở Vườn Tâm – Thích Nhật Từ – Phần 2/2

Hoa Nở Vườn Tâm – Phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Vĩnh Nghiêm – Australia, ngày 24/6/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,887,Hoa-no-vuon-tam-II.tsph

LEAVE A REPLY