Hôn Nhân Và Hạnh Phúc – Thích Nhật Từ – Phần 1/2

Hôn Nhân Và Hạnh Phúc – Phần 1/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng Nhân ngày hôn nhân thế kỷ 21, Chùa Linh Sơn, Boston, ngày 07-07-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1967,Hon-nhan-va-hanh-phuc-A.tsph

LEAVE A REPLY