Hôn Nhân Và Hạnh Phúc – Thích Nhật Từ – Phần 2/2

Hôn Nhân Và Hạnh Phúc – Phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Nhân ngày hôn nhân thế kỷ 21, Chùa Linh Sơn, Boston, ngày 07-07-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1968,Hon-nhan-va-hanh-phuc-B.tsph

LEAVE A REPLY