HT.Thích Minh Châu – Đường tăng của Phật Giáo Việt Nam – Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại – HT.Thích Minh Châu – Đường tăng của Phật giáo Việt Nam do TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Quang ngày 09-09-2012 – TuSachPhatHoc.Com

LEAVE A REPLY