Im lặng thở dài – Phần 1/7

Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Ni Viện Diệu Quang – Nha Trang, ngày 01/07/2009.Nghe audio tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4878,Im-Lang-Tho-Dai.tsph

LEAVE A REPLY