Kê Toa Cho Thuốc – phần 2/5

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 08/04/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4515,Ke-Toa-Cho-Thuoc.tsph

LEAVE A REPLY