Khánh thành chùa Giác Ngộ – TT. Thích Nhật Từ

Phát biểu khai mạc của Thầy Thích Nhật Từ nhân lễ khánh thành chùa Giác Ngộ, ngày 28-08-2016

LEAVE A REPLY