Khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 1 – TT. Thích Tâm Đức

Pháp thoại: Hướng dẫn Thiền chỉ do TT. Thích Tâm Đức giảng trong khóa tu Xuất gia gieo duyên lần đầu tiên tại chùa Giác Ngộ, ngày 04-08-2016

LEAVE A REPLY