Khôi phục niềm tin (16/05/2006) – TT.Thích Nhật Từ

Trình bày: Thích Nhật Từ
Album: Pháp thoại tháng 5 năm 2006
Giới thiệu: Giảng tại chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc Châu
Ngày 16-05-2006
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại:
http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-5-nam-2006/khoi-phuc-niem-tin-16-05-2006-thich-nhat-tu.html
—————————————————-
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

LEAVE A REPLY