Khởi Tín Luận 02: Quy kính Tam Bảo – TT. Thích Nhật Từ – www.ChuaGiacNgo.com

Khởi Tín Luận 02: Quy kính Tam Bảo – TT. Thích Nhật Từ – www.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 24/12/2014
Nghe bài pháp thoại dưới dạng MP3 tại đây
http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-12-2014/khoi-tin-luan-02-quy-kinh-tam-bao.html

LEAVE A REPLY