Khởi Tín Luận 03: Tám mục đích của Phật Pháp – TT.Thích Nhật Từ – www.ChuaGiacNgo.com

Tám mục đích của Phật Pháp – TT.Thích Nhật Từ – www.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 29/12/2014
Nghe bài pháp thoại dưới dạng MP3 tại đây
http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-12-2014/khoi-tin-luan-03-tam-muc-dich-cua-phat-phap.html

LEAVE A REPLY