Khởi Tín Luận 07: Bản chất của thức A-lại-da-TT. Thích Nhật Từ – wWw.ChuaGiacNgo.com

Khởi Tín Luận 07: Bản chất của thức A-lại-da-TT. Thích Nhật Từ – wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 19/01/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:

LEAVE A REPLY