Khởi Tín Luận 11: Không giác ngộ và các loại thức -TT. Thích Nhật Từ – wWw.ChuaGiacNgo.com

Khởi Tín Luận 11: Không giác ngộ và các loại thức -TT. Thích Nhật Từ – wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 28/1/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng MP3 tại đây
http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-01-2015/khoi-tin-luan-11-khong-giac-ngo-va-cac-loai-thuc.html

LEAVE A REPLY