Không Lầm Nhân Quả – Thích Nhật Từ – Phần 2/2

Không Lầm Nhân Quả – Phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Đạo Tràng Diệu Liên – Hoa Kỳ, ngày 08/08/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1467,Khong-lam-nhan-qua-B-.tsph

LEAVE A REPLY