Không lầm nhân quả – TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Diệu Liên, Hoa Kỳ, ngày 08-08-2008
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

LEAVE A REPLY