Kiến giải và tri thức – Phần 1/13

Thầy Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Tâm Cát, Santa Ana, ngày 30-07-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Search,1,kien%20giai%20va%20tri%20thuc

LEAVE A REPLY